Top 100 K-Pop music videos for week:Jan 24th 2022Jan 17th 2022Jan 10th 2022Jan 03rd 2022Dec 27th 2021
FloriMumajesiOfficial

FloriMumajesiOfficial

Kanali i vetëm zyrtar i Flori Mumajesi i cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë Flori Mumajesi, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme: support@onima.co

Country:
Youtube channel: FloriMumajesiOfficial
Created: June 19, 2014
Subscriber count: 453,000
Country rank by subscribers: 7
Channel views: 429,889,898
Country rank by views: 8
Channel videos: 41

DateSubscribersChannel viewsVideos
Wed2022-01-05451,000427,691,446+105,86241
Thu2022-01-06451,000427,796,330+104,88441
Fri2022-01-07451,000427,858,460+62,13041
Sat2022-01-08451,000427,979,822+121,36241
Sun2022-01-09451,000428,109,024+129,20241
Mon2022-01-10452,000+1,000428,302,458+193,43441
Tue2022-01-11452,000428,424,856+122,39841
Wed2022-01-12452,000428,540,709+115,85341
Thu2022-01-13452,000428,540,709+041
Fri2022-01-14452,000428,785,709+245,00041
Sat2022-01-15452,000428,911,083+125,37441
Sun2022-01-16452,000428,978,041+66,95841
Mon2022-01-17452,000429,112,767+134,72641
Tue2022-01-18452,000429,237,014+124,24741
Wed2022-01-19452,000429,387,138+150,12441
Thu2022-01-20452,000429,446,390+59,25241
Fri2022-01-21452,000429,551,424+105,03441
Sat2022-01-22452,000429,711,369+159,94541
Sun2022-01-23453,000+1,000429,773,184+61,81541
Mon2022-01-24453,000429,889,898+116,71441(C) 2019-2021 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community