Top 100 K-Pop music videos for week:May 23rd 2022May 16th 2022May 09th 2022May 02nd 2022Apr 25th 2022
굴러라 구르님 Rolling GURU

굴러라 구르님 Rolling GURU

대한민국에서 장애인으로 살기, 뇌병변 장애인 구르님. 어디에도 없지만 어디에나 있는 사람들 이야기를 하는 사람. 구독과 좋아요 항상 감사합니다! 구르님 컨택 : gurunim0829@gmail.com 구르님 트위터 : @rolling_Guru 구르님 인스타 : @guru_rolling

Country: South-Korea
Youtube channel: 굴러라 구르님 Rolling GURU
Created: January 31, 2017
Country rank by subscribers: 990
Channel views: 2,378,208
Country rank by views: 1044
Channel videos: 84

DateSubscribersChannel viewsVideos
Sat2022-05-0702,364,287+66082
Sun2022-05-0802,364,951+66482
Mon2022-05-0902,365,564+61382
Tue2022-05-1002,366,149+58583
Wed2022-05-1102,367,615+1,46683
Thu2022-05-1202,368,820+1,20583
Fri2022-05-1302,369,473+65383
Sat2022-05-1402,370,073+60083
Sun2022-05-1502,370,600+52783
Mon2022-05-1602,371,220+62083
Tue2022-05-1702,371,853+63383
Wed2022-05-1802,372,454+60183
Thu2022-05-1902,373,024+57083
Fri2022-05-2002,373,587+56383
Sat2022-05-2102,374,193+60684
Sun2022-05-2202,375,409+1,21684
Mon2022-05-2302,376,247+83884
Tue2022-05-2402,376,979+73284
Wed2022-05-2502,377,609+63084
Thu2022-05-2602,378,208+59984(C) 2019-2021 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community