Top 100 K-Pop music videos for week:Jun 27th 2022Jun 20th 2022Jun 13th 2022Jun 06th 2022May 30th 2022
Melinda Ademi

Melinda Ademi

Kanali i vetëm zyrtar i MELINDA cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë MELINDA-s, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme: The only official MELINDA channel managed by ONIMA. All rights to published videos belong to MELINDA, which are legally protected. Videos from this channel can not be copied, all violators will be prosecuted according to legal provisions in force. For any further information contact the following addresses: ONIMA: support@onima.co © 2022 ONIMA. All rights reserved

Country: Great Britain
Youtube channel: Melinda Ademi
Created: January 01, 2011
Subscriber count: 202,000
Country rank by subscribers: 512
Channel views: 174,516,504
Country rank by views: 285
Channel videos: 13

DateSubscribersChannel viewsVideos
Sat2022-06-11202,000173,006,166+89,04513
Sun2022-06-12202,000173,107,288+101,12213
Mon2022-06-13202,000173,210,413+103,12513
Tue2022-06-14202,000173,313,861+103,44813
Wed2022-06-15202,000173,399,357+85,49613
Thu2022-06-16202,000173,481,102+81,74513
Fri2022-06-17202,000173,567,745+86,64313
Sat2022-06-18202,000173,657,077+89,33213
Sun2022-06-19202,000173,733,987+76,91013
Mon2022-06-20202,000173,815,761+81,77413
Tue2022-06-21202,000173,893,604+77,84313
Wed2022-06-22202,000173,972,908+79,30413
Thu2022-06-23202,000174,043,717+70,80913
Fri2022-06-24202,000174,112,358+68,64113
Sat2022-06-25202,000174,172,397+60,03913
Sun2022-06-26202,000174,246,886+74,48913
Mon2022-06-27202,000174,317,000+70,11413
Tue2022-06-28202,000174,387,617+70,61713
Wed2022-06-29202,000174,451,303+63,68613
Thu2022-06-30202,000174,516,504+65,20113(C) 2019-2021 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community