Top 100 K-Pop music videos for week:Nov 27th 2023Nov 20th 2023Nov 13th 2023Nov 06th 2023Oct 30th 2023
FloriMumajesiOfficial

FloriMumajesiOfficial

Kanali i vetëm zyrtar i Flori Mumajesi i cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë ONIMA-s, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme: The only official Flori Mumajesi channel managed by ONIMA. All rights to published videos belong to ONIMA, which are legally protected. Videos from this channel can not be copied, all violators will be prosecuted according to legal provisions in force. For any further information contact the following addresses: ONIMA: support@onima.co © 2023 ONIMA. All rights reserved

Youtube channel: FloriMumajesiOfficial
Created: June 19, 2014
Subscriber count: 491,000
Country rank by subscribers: 2439
Channel views: 7,197,093
Country rank by views: 6764
Channel videos: 0

DateSubscribersChannel viewsVideos
Mon2023-11-13491,0007,041,625+00
Tue2023-11-14491,0007,041,625+00
Wed2023-11-15491,0007,041,625+00
Thu2023-11-16491,0007,041,625+00
Fri2023-11-17491,0007,041,625+00
Sat2023-11-18491,0007,041,625+00
Sun2023-11-19491,0007,120,624+78,9990
Mon2023-11-20491,0007,120,624+00
Tue2023-11-21491,0007,120,624+00
Wed2023-11-22491,0007,120,624+00
Thu2023-11-23491,0007,120,624+00
Fri2023-11-24491,0007,120,624+00
Sat2023-11-25491,0007,120,624+00
Sun2023-11-26491,0007,120,624+00
Mon2023-11-27491,0007,197,093+76,4690
Tue2023-11-28491,0007,197,093+00
Wed2023-11-29491,0007,197,093+00
Thu2023-11-30491,0007,197,093+00
Fri2023-12-01491,0007,197,093+00
Sat2023-12-02491,0007,197,093+00


(C) 2019-2023 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community