Top 100 K-Pop music videos for week:May 20th 2024May 13th 2024May 06th 2024Apr 29th 2024Apr 22nd 2024
FloriMumajesiOfficial

FloriMumajesiOfficial

Kanali i vetëm zyrtar i Flori Mumajesi i cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë ONIMA-s, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme: The only official Flori Mumajesi channel managed by ONIMA. All rights to published videos belong to ONIMA, which are legally protected. Videos from this channel can not be copied, all violators will be prosecuted according to legal provisions in force. For any further information contact the following addresses: ONIMA: support@onima.co © 2023 ONIMA. All rights reserved

Youtube channel: FloriMumajesiOfficial
Created: June 19, 2014
Subscriber count: 491,000
Country rank by subscribers: 2527
Channel views: 8,856,450
Country rank by views: 6479
Channel videos: 0

DateSubscribersChannel viewsVideos
Sat2024-05-04491,0008,673,150+00
Sun2024-05-05491,0008,673,150+00
Mon2024-05-06491,0008,673,150+00
Tue2024-05-07491,0008,762,178+89,0280
Wed2024-05-08491,0008,762,178+00
Thu2024-05-09491,0008,762,178+00
Fri2024-05-10491,0008,762,178+00
Sat2024-05-11491,0008,762,178+00
Sun2024-05-12491,0008,762,178+00
Mon2024-05-13491,0008,762,178+00
Tue2024-05-14491,0008,762,178+00
Wed2024-05-15491,0008,762,178+00
Thu2024-05-16491,0008,762,178+00
Fri2024-05-17491,0008,856,450+94,2720
Sat2024-05-18491,0008,856,450+00
Sun2024-05-19491,0008,856,450+00
Mon2024-05-20491,0008,856,450+00
Tue2024-05-21491,0008,856,450+00
Wed2024-05-22491,0008,856,450+00
Thu2024-05-23491,0008,856,450+00


(C) 2019-2024 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community