Top 100 K-Pop music videos for week:Nov 27th 2023Nov 20th 2023Nov 13th 2023Nov 06th 2023Oct 30th 2023
KIDA

KIDA

Kanali i vetëm zyrtar i KIDA i cili menaxhohet nga kompania Colonize Media Europe LTD (www.colonizemediaeurope.com). Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë artistes KIDA të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. This official channel of KIDA is exclusively managed by Colonize Media Europe LTD (www.colonizemediaeurope.com). All rights to the published videos are owned by the artist KIDA and are legally protected. Any unauthorized copying or distribution of videos from this channel is strictly prohibited, and individuals found infringing upon these rights will be prosecuted in accordance with applicable legal provisions. © 2023 KIDA. All Rights Reserved.

Country: USA
Youtube channel: KIDA
Created: February 06, 2019
Subscriber count: 377,000
Country rank by subscribers: 3437
Channel views: 519,119,731
Country rank by views: 1601
Channel videos: 32

DateSubscribersChannel viewsVideos
Mon2023-11-13375,000513,959,952+031
Tue2023-11-14375,000513,959,952+031
Wed2023-11-15375,000513,959,952+031
Thu2023-11-16375,000513,959,952+031
Fri2023-11-17375,000513,959,952+031
Sat2023-11-18375,000513,959,952+031
Sun2023-11-19375,000519,119,731+5,159,77931
Mon2023-11-20375,000519,119,731+031
Tue2023-11-21375,000519,119,731+031
Wed2023-11-22375,000519,119,731+031
Thu2023-11-23375,000519,119,731+031
Fri2023-11-24376,000+1,000519,119,731+032
Sat2023-11-25376,000519,119,731+032
Sun2023-11-26376,000519,119,731+032
Mon2023-11-27376,000519,119,731+032
Tue2023-11-28376,000519,119,731+032
Wed2023-11-29377,000+1,000519,119,731+032
Thu2023-11-30377,000519,119,731+032
Fri2023-12-01377,000519,119,731+032
Sat2023-12-02377,000519,119,731+032


(C) 2019-2023 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community