Top 100 K-Pop music videos for week:Sep 25th 2023Sep 18th 2023Sep 11th 2023Sep 04th 2023Aug 28th 2023
MOZZIK

MOZZIK

Kanali i vetëm zyrtar i MOZZIK i cili menaxhohet nga kompania Colonize Media Europe LTD (www.colonizemediaeurope.com). Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë artistit MOZZIK të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. This official channel of MOZZIK is exclusively managed by Colonize Media Europe LTD (www.colonizemediaeurope.com). All rights to the published videos are owned by the artist MOZZIK and are legally protected. Any unauthorized copying or distribution of videos from this channel is strictly prohibited, and individuals found infringing upon these rights will be prosecuted in accordance with applicable legal provisions.

Youtube channel: MOZZIK
Created: July 23, 2018
Subscriber count: 671,000
Country rank by subscribers: 1944
Channel views: 604,618,943
Country rank by views: 1101
Channel videos: 60

DateSubscribersChannel viewsVideos
Sun2023-09-10670,000602,029,250+538,59060
Mon2023-09-11670,000602,264,966+235,71660
Tue2023-09-12670,000602,503,534+238,56860
Wed2023-09-13670,000602,700,452+196,91860
Thu2023-09-14670,000602,882,297+181,84560
Fri2023-09-15670,000603,113,627+231,33060
Sat2023-09-16670,000603,113,627+060
Sun2023-09-17670,000603,605,018+491,39160
Mon2023-09-18670,000603,997,724+392,70660
Tue2023-09-19670,000604,327,517+329,79360
Wed2023-09-20670,000604,419,331+91,81460
Thu2023-09-21670,000604,618,943+199,61260
Fri2023-09-22671,000+1,000604,618,943+060
Sat2023-09-23671,000604,618,943+060
Sun2023-09-24671,000604,618,943+060
Mon2023-09-25671,000604,618,943+060
Tue2023-09-26671,000604,618,943+060
Wed2023-09-27671,000604,618,943+060
Thu2023-09-28671,000604,618,943+060
Fri2023-09-29671,000604,618,943+060


(C) 2019-2023 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community