Top 100 K-Pop music videos for week:Sep 25th 2023Sep 18th 2023Sep 11th 2023Sep 04th 2023Aug 28th 2023
Melinda Ademi

Melinda Ademi

Kanali i vetëm zyrtar i MELINDA cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë MELINDA-s, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme: The only official MELINDA channel managed by ONIMA. All rights to published videos belong to MELINDA, which are legally protected. Videos from this channel can not be copied, all violators will be prosecuted according to legal provisions in force. For any further information contact the following addresses: ONIMA: support@onima.co © 2023 ONIMA. All rights reserved

Youtube channel: Melinda Ademi
Created: January 01, 2011
Subscriber count: 235,000
Country rank by subscribers: 3632
Channel views: 246,643,231
Country rank by views: 2081
Channel videos: 18

DateSubscribersChannel viewsVideos
Sun2023-09-10235,000244,960,439+84,77018
Mon2023-09-11235,000245,072,635+112,19618
Tue2023-09-12235,000245,161,670+89,03518
Wed2023-09-13235,000245,248,234+86,56418
Thu2023-09-14235,000245,335,952+87,71818
Fri2023-09-15235,000245,417,290+81,33818
Sat2023-09-16235,000245,497,426+80,13618
Sun2023-09-17235,000245,610,536+113,11018
Mon2023-09-18235,000245,702,235+91,69918
Tue2023-09-19235,000245,702,235+018
Wed2023-09-20235,000245,886,354+184,11918
Thu2023-09-21235,000245,969,048+82,69418
Fri2023-09-22235,000246,063,179+94,13118
Sat2023-09-23235,000246,147,732+84,55318
Sun2023-09-24235,000246,228,640+80,90818
Mon2023-09-25235,000246,320,057+91,41718
Tue2023-09-26235,000246,401,110+81,05318
Wed2023-09-27235,000246,483,735+82,62518
Thu2023-09-28235,000246,563,185+79,45018
Fri2023-09-29235,000246,643,231+80,04618


(C) 2019-2023 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community