Top 100 K-Pop music videos for week:Jan 30th 2023Jan 23rd 2023Jan 16th 2023Jan 09th 2023Jan 02nd 2023
Melinda Ademi

Melinda Ademi

Kanali i vetëm zyrtar i MELINDA cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë MELINDA-s, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme: The only official MELINDA channel managed by ONIMA. All rights to published videos belong to MELINDA, which are legally protected. Videos from this channel can not be copied, all violators will be prosecuted according to legal provisions in force. For any further information contact the following addresses: ONIMA: support@onima.co © 2022 ONIMA. All rights reserved

Country: Great Britain
Youtube channel: Melinda Ademi
Created: January 01, 2011
Subscriber count: 222,000
Country rank by subscribers: 533
Channel views: 209,443,502
Country rank by views: 285
Channel videos: 15

DateSubscribersChannel viewsVideos
Mon2023-01-16221,000207,884,351+76,51315
Tue2023-01-17221,000207,953,407+69,05615
Wed2023-01-18221,000208,017,924+64,51715
Thu2023-01-19221,000208,075,625+57,70115
Fri2023-01-20221,000208,143,488+67,86315
Sat2023-01-21221,000208,211,993+68,50515
Sun2023-01-22221,000208,272,504+60,51115
Mon2023-01-23221,000208,338,482+65,97815
Tue2023-01-24221,000208,411,877+73,39515
Wed2023-01-25221,000208,510,589+98,71215
Thu2023-01-26221,000208,604,608+94,01915
Fri2023-01-27221,000208,687,955+83,34715
Sat2023-01-28221,000208,780,058+92,10315
Sun2023-01-29221,000208,878,279+98,22115
Mon2023-01-30221,000208,977,754+99,47515
Tue2023-01-31221,000209,076,385+98,63115
Wed2023-02-01221,000209,171,857+95,47215
Thu2023-02-02221,000209,259,181+87,32415
Fri2023-02-03222,000+1,000209,359,444+100,26315
Sat2023-02-04222,000209,443,502+84,05815


(C) 2019-2023 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community