Top 100 K-Pop music videos for week:Jun 10th 2024Jun 03rd 2024May 27th 2024May 20th 2024May 13th 2024
Melinda Ademi

Melinda Ademi

Kanali i vetëm zyrtar i MELINDA cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë MELINDA-s, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme: The only official MELINDA channel managed by ONIMA. All rights to published videos belong to MELINDA, which are legally protected. Videos from this channel can not be copied, all violators will be prosecuted according to legal provisions in force. For any further information contact the following addresses: ONIMA: support@onima.co © 2023 ONIMA. All rights reserved

Youtube channel: Melinda Ademi
Created: January 01, 2011
Subscriber count: 291,000
Country rank by subscribers: 3349
Channel views: 362,588,706
Country rank by views: 1743
Channel videos: 21

DateSubscribersChannel viewsVideos
Sun2024-05-26287,000+1,000351,163,679+811,95221
Mon2024-05-27287,000352,206,679+1,043,00021
Tue2024-05-28287,000353,101,351+894,67221
Wed2024-05-29288,000+1,000353,728,645+627,29421
Thu2024-05-30288,000354,289,592+560,94721
Fri2024-05-31288,000354,913,218+623,62621
Sat2024-06-01288,000355,589,583+676,36521
Sun2024-06-02288,000356,136,423+546,84021
Mon2024-06-03289,000+1,000356,697,208+560,78521
Tue2024-06-04289,000357,218,493+521,28521
Wed2024-06-05289,000357,758,580+540,08721
Thu2024-06-06289,000358,582,222+823,64221
Fri2024-06-07289,000359,059,009+476,78721
Sat2024-06-08290,000+1,000359,555,666+496,65721
Sun2024-06-09290,000360,007,252+451,58621
Mon2024-06-10290,000360,585,248+577,99621
Tue2024-06-11290,000361,067,255+482,00721
Wed2024-06-12290,000361,556,406+489,15121
Thu2024-06-13291,000+1,000362,014,533+458,12721
Fri2024-06-14291,000362,588,706+574,17321


(C) 2019-2024 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community