Top 100 K-Pop music videos for week:Feb 19th 2024Feb 12th 2024Feb 05th 2024Jan 29th 2024Jan 22nd 2024
Melinda Ademi

Melinda Ademi

Kanali i vetëm zyrtar i MELINDA cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë MELINDA-s, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme: The only official MELINDA channel managed by ONIMA. All rights to published videos belong to MELINDA, which are legally protected. Videos from this channel can not be copied, all violators will be prosecuted according to legal provisions in force. For any further information contact the following addresses: ONIMA: support@onima.co © 2023 ONIMA. All rights reserved

Youtube channel: Melinda Ademi
Created: January 01, 2011
Subscriber count: 265,000
Country rank by subscribers: 3478
Channel views: 305,951,020
Country rank by views: 1883
Channel videos: 19

DateSubscribersChannel viewsVideos
Mon2024-02-05262,000297,680,854+563,14819
Tue2024-02-06262,000298,167,016+486,16219
Wed2024-02-07262,000298,604,502+437,48619
Thu2024-02-08262,000299,112,429+507,92719
Fri2024-02-09262,000299,536,845+424,41619
Sat2024-02-10263,000+1,000299,973,808+436,96319
Sun2024-02-11263,000300,429,053+455,24519
Mon2024-02-12263,000300,901,359+472,30619
Tue2024-02-13263,000301,342,882+441,52319
Wed2024-02-14263,000301,729,254+386,37219
Thu2024-02-15264,000+1,000302,126,713+397,45919
Fri2024-02-16264,000302,510,057+383,34419
Sun2024-02-18264,000303,259,250+749,19319
Mon2024-02-19264,000303,686,594+427,34419
Tue2024-02-20265,000+1,000304,109,703+423,10919
Wed2024-02-21265,000304,499,494+389,79119
Thu2024-02-22265,000304,907,101+407,60719
Fri2024-02-23265,000305,249,274+342,17319
Sat2024-02-24265,000305,572,975+323,70119
Sun2024-02-25265,000305,951,020+378,04519


(C) 2019-2024 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community